Mở tài khoản Demo

  • Enter your email, password.

    Nhấp vào 'Mở giao dịch tài khoản'.

  • Vào nền tảng của chúng tôi và lựa chọn 'Mở tài khoản Demo' từ menu chính. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin hay xem video hướng dẫncủa chúng tôi.

  • Xin chúc mừng! Bạn đã nhận được quỹ lên đến 100K để bắt đầu giao dịch mà không sợ bị rủi ro!

Already have an account? Sign in

Mở tài khoản Demo và Giao dịch không có rủi ro

Chỉ yêu cầu email

Tập luyện giúp mọi việc hoàn hảo hơn! Ngay cả các nhà giao dịch chuyên nghiệp cũng bắt đầu hành trình giao dịch của họ với những bước đơn giản.

Giao dịch với một tài khoản không có rủi ro mô phỏng các điều kiện thị trường thực tế và tăng cường niềm tin giao dịch của bạn.

Mở tài khoản Demo