Chat with us
Live Chat
Gửi tiền & Rút tiền
Không có phí nạp tiền
$200 Minimum Deposit
Rút tiền nhanh chóng
Phương thức thanh toán an toàn

Tại Fondex, chúng tôi xử lý tất cả các khoản tiền gửi gần như ngay lập tức và đảm bảo các giao dịch an toàn.

Phương pháp

Nạp tiền

Phương phápProcessing CurrenciesTypeProcessors FeesThời gian xử lý
VISAmastercard
jcbmaestro
EUR, USD, GBP, CAD, CHF, RUB, AED, BRL, CZK, MYR, PHP, RON, SAR, SGD, NGN, ZAR, KES, GHS, CNYCC Acquiring0%Ngay tức thì.
Bank Transfer
EURSEPA & SWIFTCác khoản phí từ ngân hàng của bạn *1-5 days
Online Bank Transfer
MXN, CRC, BRL, CLP, PEN, USDCash Payment & Online Bank Transfer0%Ngay tức thì.

- Deposits via Instant Bank Wire are available only for Malaysia, Indonesia, Thailand and Vietnam.

- Cash Payments are available only for Mexico, Costa Rica, Ecuador, Brazil, Chile, Peru and El Salvador.

- Please note that the minimum withdrawal via Bank Wire transfer is 20 Euros.

- Please note that deposits via Bank Wire Transfer usually require 1-5 business days to be processed by banks.

* Fondex does not charge any deposit fees for bank wire transfer and instant bank wire, but your bank may charge you fees for completing the transaction.

Bạn có thể rút tiền từ tài khoản của mình bất kỳ lúc nào bạn muốn. Tất cả các khoản rút tiền phải được thực hiện thông qua cùng phương thức bạn đã sử dụng để gửi tiền. Xin lưu ý rằng bạn sẽ có thể rút tiền chỉ sau khi bạn đã xác thực tài khoản của mình.

Phương pháp

Nạp tiền

Phương phápProcessing CurrenciesTypeProcessors FeesThời gian xử lý
VISAmastercard
jcbmaestro
EUR, USD, GBP, CAD, CHF, RUB, AED, BRL, CZK, MYR, PHP, RON, SAR, SGD, NGN, ZAR, KES, GHS, CNYCC Acquiring3%24 hours
Bank Transfer
EURSEPA & SWIFT0.9%24 hours
Online Bank Transfer
MXN, CRC, BRL, CLP, PEN, USDCash Payment & Online Bank3%24 hours

- Deposits via Instant Bank Wire are available only for Malaysia, Indonesia, Thailand and Vietnam.

- Cash Payments are available only for Mexico, Costa Rica, Ecuador, Brazil, Chile, Peru and El Salvador.

- Please note that the minimum withdrawal via Bank Wire transfer is 20 Euros.

- Please note that the minimum withdrawal charge for Bank Wire transfer is 10 Euros and the maximum is 60 Euros per transaction.

- Please note that deposits via Bank Wire Transfer usually require 1-5 business days to be processed by banks.

- For account with no trading activity for 90 calendar days, or no trading activity at all, there will be a charge of 5% upon withdrawal.
1.
Nhấp vào nút Nạp tiền bên cạnh phương thức thanh toán của bạn.
2.
Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web Fondex cTrader và cửa sổ nạp tiền.
3.
Vui lòng nhập thông tin chi tiết của bạn và hoàn thành yêu cầu nạp tiền của bạn.
4.
Ngoài ra, bạn có thể nạp tiền trực tiếp vào tài khoản của mình thông qua nền tảng bằng cách nhấp vào nút 'Gửi tiền / Rút tiền'.
1.
Nhấp vào nút Rút tiền bên cạnh phương thức thanh toán của bạn. Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể rút tiền thông qua cùng một phương thức bạn đã sử dụng để gửi tiền.
2.
Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web Fondex cTrader và cửa sổ rút tiền.
3.
Vui lòng nhập thông tin chi tiết của bạn và hoàn thành yêu cầu rút tiền của bạn.
4.
Yêu cầu rút tiền cũng có thể được thực hiện trực tiếp thông qua nền tảng bằng cách nhấp vào nút 'Gửi tiền / Rút tiền'.
MỞ TÀI KHOẢN

Trading involves risk of loss